, 2023/9/11

Az Alföld hazánk legnagyobb kiterjedésű tájegysége, mely elsősorban a mezőgazdasági tevékenységnek kedvez. Nem véletlen tehát, hogy az itt található települések életében régóta ez a meghatározó szektor. A városok azonban új, modernebb utakat is keresnek.

Adottságból haszon

Egy ország gazdaságára jellemzően jelentős hatással vannak a természeti adottságai, erőforrásai és a nyersanyagkészlete is. Emellett pedig természetesen az elérhető munkaerő létszáma sem elhanyagolható, hiszen ennek hiányában az adottságok kihasználása kevésbé vagy egyáltalán nem lenne effektív. Hazánk földrajzát vizsgálva egyértelmű, hogy a legnagyobb területet elfoglaló tájegység az Alföld, mely lényegében egy napos, meleg síkság, mely jelentős mennyiségű termőfölddel is rendelkezik.

A termőföldek természetesen nem képesek magukat megművelni, így az évszázadok során az Alföld egyes részein virágzó mezőgazdasági tevékenység alakult ki. Az itt megtermelt javak és alapanyagok pedig fontos bázisát képezték és képezik a hazai élelmiszeriparnak is. Ezek a tradíciók érvényesek Magyarország északkeleti régióiban is, melyek ugyan már legnagyobb tájegységünk szélső részére esnek, a lehetőségek tekintetében ugyanazt tapasztalhatták az évek során.

Így lehetséges az, hogy sok állás Nyíregyháza környékén napjainkban is a mezőgazdasághoz kötődik. A várost körülölelő földterületek biztosítják ugyanis a környező kistelepülések és kiterjedt tanyavilág megélhetését. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye székhelyeként azonban Nyíregyháza más területek felé is nyitni szeretett volna, ezzel segítve a több lábon állást és a munkalehetőségek megteremtését. A törekvéseket láthatóan siker koronázta, hiszen mára több nagy ipari szereplő is a városba települt, így immár számos állás Nyíregyháza eme szektorában érhető el.

Iparosodó mezővárosok

A történelem során több várostípussal találkozhattunk, melyek általában az azokra jellemző tevékenység mentén alakultak ki. Az Alföld területén leginkább mezővárosi rangokat osztogattak, ezzel is jelezve, hogy e területeken a mezőgazdaságé az elsőbbség. A környéken és az Alföld peremén több ilyen helyet is találunk. Nyíregyháza mellett például Mezőkövesd is ennek a klasszikus példája. Így tehát ahogy sok munka a Nyírségben még ma is a mezőgazdasági szektorhoz kapcsolódik, úgy jó néhány állás Mezőkövesd ugyanezen területén érhető el.

Az idők során az agráriumra aztán szervesen kezdett ráépülni az ipar is, a modern korban pedig már gyakorlatilag nélkülözhetetlen az, hogy az ipar más ágai is megjelenjenek a városok gazdasági térképén. Az ország északkeleti régiói e tekintetben sokáig lemaradást mutattak, így kevesebb munkahellyel is számolhattak, mely egy időben a lakosság elvándorlását idézte elő. Mára már azonban erős felzárkózást kezdődött, melyre sok állás Nyíregyháza városában is jó példát jelent. A nemzetközi ipari vállalatok megjelenésével ugyanis elkezdtek áthelyeződni a hangsúlyok.

Szabolcs vármegye székhelyén az elmúlt években két nagy gazdasági szereplő, a Lego és a Michelin is saját üzemet nyitott, mely egyértelműen elhozta a multinacionális cégkultúrát ebbe a térségbe is. Ez egyben a munkahelyek számának növekedésével is járt, így mára jó pár állás Nyíregyháza ipari szereplőinek köszönhetően érhető el. Az építkezés pedig tudatos, melyet jól mutat a helyi egyetemmel való együttműködés is, melynek keretein belül duális képzések indulnak, elsősorban a szakképzett munkaerő helyben tartása érdekében.

Turisztikai lehetőségek

Az alföldi városok egy másik lehetősége a turizmus fellendítése, mely nem minden esetben egyszerű azonban, ha a természet adta előnyökkel bírnak, ez jóval egyszerűbb. A korábban párhuzamba állított Nyíregyháza és Mezőkövesd esetén ez a gyógyvíz, melyet kiaknázva mindkét helyen virágzó fürdő- és egészségügyi turizmus alakult ki az évek során. Sóstófürdő és a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő hazánk méltán híres turisztikai desztinációi, melyek természetesen a munkaerőpiac tekintetében sem elhanyagolható fegyvertények.

A turisztikai szektor önmagában is sok munkaerőt igényel, így sok állás Nyíregyháza, illetve Mezőkövesd e szektorához köthető. Tekintve, hogy gyógyfürdőkről beszélünk, ezek az álláslehetőségek nem is szezonálisak, hanem egész éves munkát biztosítanak a dolgozók számára. A turizmus pedig magával hozza a különböző társterületeket, úgymint például a vendéglátást. Ez pedig azt jelenti, hogy számos állás Mezőkövesd vagy épp Nyíregyháza turizmusához inkább közvetve kapcsolódik. Ezek azonban ugyanúgy remek alternatívát jelentenek.

A fentiekből is jól leszűrhető, hogy az egykori mezővárosok mára azon túl, hogy megtartották mezőgazdasági tevékenységüket, részben túl is nőttek azon és immár más területeken is képesek maradandót alkotni. Egy állás Nyíregyháza környékén ma már más szektorokhoz is kapcsolódhat, de ugyanúgy igaz ez sok más hasonló városra ezen a vidéken. Ezek a tendenciák pedig természetesen hosszabb távú előnyökkel is járnak és várhatóan a munkaképes lakosság helyben tartása is megoldottá válik általuk.